برای دریافت متن اطلاعیه بر روی آن کلیک نمایید.
English فارسی

 

اطلاعیه شماره 1: آگهی مزایده شماره 101-98 - منقضی اطلاعیه شماره 2: آگهی مزایده شماره 102-98
کلیه حقوق این سایت برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد.