نشاني کارخانه: تبريز، بلوار ملت، شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجان شماره های تماس:
دفتر مرکزی: 34246088-041
امور مشتریان: 34260426-041
دورنگار: 34260100-041 پست الکترونیک: ﷯

 

English
فارسی
کلیه حقوق این سایت برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد.